O nás

Ukupeni Tesla a dramaturgie ART&SCI

Uskupení Tesla vychází ze sociokulturního kontextu Pardubic, města které bylo po celé dvacáté století centrem chemického a elektrotechnického průmyslu. Nové tisíciletí přineslo změnu, bod obratu, který Pardubice aktuálně prožívají, Pardubice se proměňují v univerzitní město. Tuto mentální změnu chceme autenticky zachytit, zaznamenat, nelze na ni nereagovat. Proto se posledních sedm let aktivity ( projekty)  UTesly soustředily na „rozhraní umění a vědy“,  jde o subjektivní zkušenost realizátorů, kteří svobodně tvořili vlastní mentální mapy vizuální scény z tohoto rozhraní a industriální stopy Pardubic včetně nových vědeckých objevů. Naše představy nabývaly postupně jasné obrysy a mapy, které dokumentují vlastní zkušenost, nejde tedy o žádný obecný návod, těžiště zájmu se nachází ve zkoumání souvislostí tohoto rozhraní (vizuálního umění s vědou)  a vytvoření platformy pro interdisciplinární komunikaci a mezioborovou interpretaci s intermediálními přesahy do oblasti  výtvarného umění, performance, tance, představení, designu zprostředkující divákům princip komplementarity přírodních jevů.

Oč nám jde ? Vnímáme „Třetí kulturu“, setkání vědy s humanitními disciplínami, multidisciplinaritu jako sebezáchovný fenomén 21 století a možná i progresivní sociokulturní vizi pro Pardubice. Žijeme ve světě, kde největší změnou je rychlost změn. Věda se tudíž stává velkým příběhem a  tradiční humanitní intelektuálové předávají pochodeň nové skupině, intelektuálům přicházejícím z Třetí kultury, kteří definují  zajímavé a důležité otázky naší doby a předkládají je veřejnosti.

Zkoumáme tyto aktuální změny a jde nám o to sdílet je s širokou veřejností včleňováním do městského prostoru a prostranství, institucí, firem. Toto sdílení změn optikou umělecké, filozofické, vědecké, ať již formou, site specific, uměleckých instalací, výstav, workschopů, soutěží, festivalů, přednášek Pecha Kucha, seminářů, rezidenčních pobytů nebo jednotlivých realizací českých a zahraničních umělců a projektů popularizaci vědy českých i zahraničních je podporou vzdělání a konkurence schopnosti v regionu.

Mezi další aktivity UTesly patří:

  • orientovat výstavní činnost na současnou tvorbu a experiment
  • podporovat dialog a spolupráci mezi umělci a vědci (výzkumnými ústavy, průmyslovými podniky, vědeckými pracovišťi
  • podporovat zejména mladé a začínající umělce (např. diplomanty vysokých uměleckých škol) a vytvářet pro ně odborné a technické zázemí
  • vyhledávat nové netradiční výstavní prostory kde se umění stává další vrstvou veřejného prostou jako například na FCHT UPa, v provozech a lužním lese Explosie a.s., v univerzitním areálu UPa a experimentálním prostoru K104 atp.
  • pomocí uměleckých výstupů projektů UTESLA vytvářet socio-kulturní přesah, kdy vystavená umělecká díla – od klasických forem po nová média – reprezentují též percepci vědy, dobové stylové a urbanistické souvislosti a fungují i jako indikátor, a v jistém smyslu i katalyzátor, nejen kulturně-společenského, ale i technologického vývoje regionu

Zakládající členové:

MgA. Adolf Lachman

Ing. Alexandra Prokopová

Mgr. Alexandr Prokop

MgA. Roman Kudláček

MgA. Zdeněk Daněk

 Tým se neustále rozrůstá o další členy z oblasti umění, vědy a antropologie.

  •