Partners

 

Spolupráce a partneři Uskupení TESLA:

Kolem galerie se za pět let vytvořil okruh převážně mladých tvůrců se kterými dlouhodobě spolupracujeme:

Tereza Šmahová (AVU), Paulina Škávová (AVU), Mariana Jůdová (AVU), Iveta Dučáková (AVU), Markéta Korečková (AVU), Adolf Lachman (AVU), Jiří Grus (AVU), Roman Kudláček (VŠUP, DAMU) Alžběta Kopecká (Slezská universita), Martina Novotná (FaVU), Michal Kindernay (AVU), Martin Kermes (AVU), Zdeněk Daněk (AVU), Lucie Farářová (FaVU), Vít Bouček (UP Olomouc), Miloslav Chaloupka (AVU), Veronika Psotová (FaVU), Barbora Lungová(FF UK Praha, UNO Kalifornie, FaVU), Petra Valentová(AVU), Tomáš Med (ČVUT architektura), Ladislav Plíhal (FaVU), František Skála ml. (AVU), Jakub Nepraš (AVU), Tomáš Skalík (FaVU), Taťána Morová (UJEP), Veronika Doutlíková(VŠUP), Linda Čihařová(VŠUP), Jakub Dvorský (VŠUP), Pavel Doskočil (AVU), Jaroslav Jebavý, Vladana Hajnová (AVU), Libuše Vendlová (AVU), Martina Kulhavá (VŠUP) Jan Pospíšil (AVU), Pavel Korbička (AVU), Pavel Kopřiva (AVU), Adéla Matasová (AVU), Jan Dudesek (studia Švýcarsko), Federico Díaz (AVU), Jan Mucska (AVU), Čestmír Suška (AVU), Irena Jůzová (AVU), Prokop Bartoníček (VŠUP)

Umělecké instituce:

 • FaVU Brno
 • VŠUP www.vsup.cz
 • AVU Praha
 • UJaP Ústí nad Labem
 • ZČ Univerzita
 • VČG v Pardubicích
 • GMU Hradec Králové
 • Studio BUBEC
 • Trafačka
 • Centrum součaného umění DOX
 • Špálova galerie
 • CIANT

Vědecké instituce:

 • Fakulta chemicko – technologická Univerzity Pardubice
 • AV ČR Praha
 • VŠCHT Praha
 • ČVUT Praha
 • TUL Liberec
 • Explosia a.s.
 • Synpo a.s.
 • Rokospol a.s
 • Elmarco

Zahraniční partneři:

Universita Politecnica delle Marce, Ancona,Italy; The European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) Grenoble, France; SIMPLE, Simpleware Company, UK; HCGS, Siauliai University, Lithuania; IOB, Institute of Oral Biology, Zurich, Switzerland; RSAS, Institute of Materials Research, Slovak Academy of Sciences, (IMR SAS), Košice, Slovak Republic; TUW, Institute for Mechanics of Materials and Structures, Wien, Austria; UMINHO, University of Minho (UMINHO), Portugal; UNINA, University of Napoli “Federico II”, Italy; UPP, Uppsala University, Uppsala, Sweden; IPPT Institut Podstawowych Problemow Techniki, Warsaw, Poland; DOCK, The Dance Studio DOCK11, Berlin, Germany; ARSTIC, Audiovisual Solutions provide innovative solutions, Zaragoza, Spain; CBRAS, Centre for Bioengineering RAS, Moscow, Russian Federation

Projekt Idea University
Filosofická fakulta University Pardubice
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.

Partners of Project NanoSCOPE
Main partner of the project is:

The exhibition is supported by:

 • Ministry of Culture of the Czech Republic
 • Municipality of Prague

NanoSKOP project is being implemented in cooperation with:

 • Faculty of ChemicalTechnology University of Pardubice
 • Technical University of Liberec
 • University of South Bohemia Ceske Budejovice
 • Academy of Sciences of the Czech Republic
 • Czech Technical University in Prague

NanoSKOP project is being implemented in cooperation with companies:

 • Synpo a.s.
 • Rokospol a.s.
 • Elmarco a.s.
 • Micro spol. s.r.o
 • Optaglio, s.r.o.
 • 24U, s.r.o
 •