Semináře „Nebojte se chemické a biologické olympiády“

UTesla nabízí 3 seriály interaktivních seminářů nejen pro řešitele Chemické olympiády a Biologické olympiády. Na celé seriály nebo na jednotlivé semináře se můžete hlásit hromadně i jednotlivě ve formuláři uvedeném za seriálem. Minimální kapacita jednoho otevřeného termínu semináře je 5 frekventantů maximální kapacita pak 20.

Základní cena semináře je 200 Kč na jednoho frekventanta, v případě koordinovaného přihlášení více než 5 frekventantů je cenu možno snížit, více informací na emailu info@utesla.cz.

Úžasný svět pana Lewise – série 4 (pro zájemce i více) seminářů inspirovaných tématy chemické olympiády kategorie B a C.

 • V říši divů – ochutnávka moderní chemie, naprosto jedinečné chemické vlastnosti přechodných kovů mají zásadní význam v současné organické i anorganické chemii
 • Drahá chemie – exkurze do světa drahých kovů, jejich chemie i aplikací
 • Párování – elektronové páry v organické chemii a jejich nekonečné aplikace z hlediska reakčních mechanismů
 • Oxidujeme a redukujeme – pojem formálního oxidačního stavu a předpovídání redoxních reakcí v organické chemii

Do Úžasného světa pana Lewise se můžete podívat, pokud vyplníte tento formulář.

Temná zákoutí biologie – série 4 seminářů pro talentované děti s tématikou kategorie C a D letošní biologické olympiády.

 • Ozvěny edafonu – seminář o tom, co je půdě vlastní, bez čeho by život v ní nemohl pokračovat
 • Noční život – krátká exkurze do života rostlin, hub a živočichů, pro něž je noční život tou hlavní aktivitou
 • V útrobách – žít se dá i v útrobách jeskyní nebo jiných živých forem
 • Kam až oko nedohlédne – stručná exkurze do (bio)světů, které nelze spatřit na vlastní oči

Temná zákoutí biologie spolu odhalíme, pokud vyplníte tento formulář.

Evoluujme! – série 4 seminářů pro talentované děti inspirovaných nejen tématikou kategorie A a B letošní biologické olympiády.

 • Unde venimus – seminář o definicích života, chemické abiogenezi, a základech molekulární a biologie a biochemie
 • Velký svět pánů Darwina a Dawkinse – klasická a moderní evoluční terie, moderní Lamarckismus a epigenetika
 • Nekreatury – proč různá bizarně vypadající stvoření nevznikla stvořením, ale evolucí?
 • De hominibus – úžasný svět evoluce obratlovců, až po savce

Evolucí pozvedneme své znalosti na vyšší úroveň, pokud vyplníte tento formulář.

Interaktivní semináře budou probíhat v učebně a laboratoři Vzdělávacího centra K104. Hlásit se je možné jak na jednotlivé semináře tak i na celý cyklus. Přihlašovat se (viz google formulář) mohou jak školy tak rodiče a děti.  Minimální počet účastníků při kterém bude seminář otevřen je 5 nebo více účastníků.  Případné dotazy a upřesnění termínů na info@utesla.cz.

Lektor Ing. Mgr. Daniel Cvejn, Ph. D. je absolventem magisterského a doktorského studijního oboru Organická chemie na Fakultě chemicko-technologické univerzity Pardubice a zároveň magisterského oboru Farmacie na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Má zkušenosti s neformálně pedagogickým působením od dětí nejnižšího školního věku až po vysokoškolské studenty. Je bývalým úspěšným chemickým a biologickým olympionikem a autorem několika vysokoškolských rešeršných prací v obou těchto oborech. Kromě toho je vědcem, autorem nebo spoluautorem šesti původních odborných publikací v oblasti organické chemie. Více informací o jeho odborné činnosti na bures.upce.cz/cvejn.html.

 

 •