NanoSCOPE 2009

 

Mezioborový projekt propojující umění, vědu a technologie

Nanotechnologie představují vědecko-technickou revoluci 21. století

Umělecká komunita se vždy živě zajímala o nejnovější technologie, ať už přímo jako o nástroje ke své tvorbě nebo jako o ideové koncepce. Nové materiálové technologie jsou pro umělce příležitostí, jak novým způsobem formulovat staré otázky o smyslu lidské existence. Jsou však především jazykem pro soudobou vizuální komunikaci.
Stojíme na prahu třetí kultury, tvořené syntézou přírodních a humanitních věd. Již dnes existuje vedle kultury literátů, filozofů, teologů a historiků i kultura „vědy“ vytvářená samotnými přírodovědci. Není však jen popularizací vědy, ale stává se novým humanitním a intelektuálním proudem počátku jedenadvacátého století.
NANOSKOP je výzvou podívat se na současné umění jinou než pozitivistickou optikou, která je dědictvím 19. století. Je aktuální otázkou zda „podivnost“, jakou je urychlovač LHC v laboratořích CERN, není vrcholným uměleckým dílem současnosti a zda vědecké záznamy nanosvěta nejsou konceptuálním kánonem současného výtvarného umění.

/ o projektu

NANOSKOP

Nanotechnologie, nanosystémy a nanostruktury v dílech 35 českých a zahraničních umělců jako výsledek spolupráce s vědci a technology zabývajícími se výzkumem světa nano. Umělecké vizualizace jsou ponorem do nanokosmu neznámé a neviditelné dimenze hmoty, do jiné reality na úrovni 10-9 m.
Cílem NANOSKOPu je uměleckými prostředky přibližovat divákům fascinující proces právě se rodících vědeckých teorií, poznatků a záznamů z tohoto tajemného a exotického prostoru a zároveň upozorňovat na probíhající vědecké konference o nanotechnologiích.
2. června 2009 zahajuje Uskupení TESLA cyklus výstav a doprovodných programů projektu NANOSKOP

Uskupení TESLA, o.s. / autor projektu

Umělci:

 1. Amanita Design
 2. Brida
 3. Ivan Brot
 4. Linda Čihařová
 5. Zdeněk Daněk
 6. Federico Díaz
 7. Lucie Farářová
 8. Kurt Gebauer
 9. Vladana Hajnová
 10. Milan Houser
 11. Jaroslav Jebavý
 12. Irena Jůzová
 13. Lithuanians
 14. Krištof Kintera
 15. Lenka Klokočková
 16. Pavel Kopřiva
 17. Pavel Korbička
 18. Adolf Lachman
 19. Adéla Matasová
 20. Tomáš Med
 21. Taťána Morová
 22. Jan Mucska
 23. Nano4women
 24. Jakub Nepraš
 25. Ladislav Plíhal
 26. Veronika Psotková
 27. Lukáš Rittstein
 28. Tomáš Skalík
 29. Čestmír Suška
 30. Petra Valentová

Nanoscope 2009 leaflet: nanoscope-leaflet-eng

 

 •