Návštěvnické centrum

Projekt předpokládá vybudování moderního návštěvnického centra vědy a techniky, s 1630 m2 vnitřních expozic, sálů a laboratoří, foyer a vnějším science parkem o rozloze více než 1100 m2, který leží v atraktivní parkové lokalitě v samém centru Pardubic v těsné blízkosti pardubického zámku.

Centrum popularizace vědy a techniky v Pardubicích ve své koncepci tematicky se opírá o tradiční póly excelence regionu tj. oblast chemie, dopravy a elektrotechniky, které kombinuje s aktuálními tématy a směry VaVaI jakými je oblast nanotechnologií a jejich aplikací. Zároveň akcentuje regionální historické, ekonomické a socio-kulturní kontexty, které propojuje s novými formami popularizace atraktivní propojení vědy a techniky s uměním spolu s aktivitami s nadregionální platností, působností a dosahem jakými jsou společné projekty mezinárodní spolupráce v rámci 7.RP.

Cílem Centra je hravou a tvořivou formou rozvíjet kreativitu, podporovat zvědavost a touhu po poznání jednotlivých fyzikálních a chemických aspektů světa, které jsou vzájemně propojené příběhy a tématy jdoucími skrze jednotlivé disciplíny. S pomocí těchto příběhů bude vysvětlovat souvislosti a kontexty, jež jsou nezbytné pro správné pochopení základních rysů světa, ve kterém žijeme, a zároveň posilovat kritické myšlení návštěvníků.

  •