Science centrum

Science Gallery GAMA

Science centrum Science Gallery Gama je aktivním členem Evropské sítě science center ECSITE (European Network of Science Centres and Museum; www.ecsite.eu) a European Talent Support Network jako jediné science centrum a European Talent Point v Pardubickém kraji. Science Gallery GAMA se skládá z výstavního prostoru GAMA na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (zde) a Vzdělávacího centra K104 (zde), které slouží jako showroom, tvůrčí a vývojová dílna, laboratoř a učebna přímo v srdci pardubického Starého města.

Motorem Science Gallery Gama je „pára“ / STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Vědu, techniku a umění popularizujeme a začleňujeme do všeho, co děláme. Podporujeme nadané, hledáme nadání v těch, kterým tvrdí, že nadaní nejsou. Vyvracíme klišé o nudné a složité vědě, jako i o tom, že jednotlivé vědní obory nemohou komunikovat spolu navzájem, nebo nemohou být propojeny s uměním či nemají nic společného s běžným životem.

Programy Science Gallery GAMA rozvíjejí tvořivost, podnikavost, polytechnické a badatelské kompetence. V rámci metodiky STEAM si účastníci (zejména děti a mládež) osvojují poznatky a metody z přírodní vědy a schopnost jejich tvůrčího uplatnění, navrhují a dělají pokusy, konstruují a rozvíjejí si kreativní a komunikační dovednosti, kritické a mezioborové myšlení.  Současně aktivně propagujeme industriální identitu Pardubic a okolí. Snažíme se tak svým dílem přispět k tomu, aby zde věda, technologie i umění měly místo také v srdcích následujících generací.

Programová nabídka Science Gallery GAMA má 3 pilíře:

A) Pravidelné programy pro děti a mládež:

  1. Víkendy s vědou (v průběhu školního roku)
  2. Kreativní workshopy Art & Science (v průběhu školního roku)
  3. Týdenní Letní škola Science Camp (o letních prázdninách)
Program aktivit ve školním roce 2017/18 můžete najít zde.

B) Individuální vzdělávací aktivity na míru pro školy a/nebo zájemce z řad dětí a rodičů:

  1. Kreativní workshopy inspirované vědou pro MŠ, ZŠ, SŠ (mezioborové a mezipředmětové přístupy, STEAM, aktuální témata)
  2. Podpora talentů pro předmětové a vědomostní soutěže (např. příprava na Chemickou, Fyzikální a Biologickou olympiádu)
  3. Motivační semináře z chemie, biologie a fyziky a příprava na přijímací zkoušky

C) Výstavy a performance popularizující vědu a techniku a další aktivity komunikace vědy směrem k široké laické veřejnosti

  • Semináře „Nebojte se chemické a biologické olympiády“
  • Tvůrčí aktivity STEAM – Science Technology Engineering Arts Mathematics
  •