Galerie GAMA

Dramaturgie ART&SCI ve výstavnmí prostoru GAMA na Fakultě chemicko technologické Univerzity Pardubice. Na ploše 3 500 m².

Výstavní projekt GAMA vznikl v roce 2009 v souvislosti s nanoFORTEm konaném v ČR, mezinárodní konferencí zaměřenou na nanotechnologie. V tomto kontextu jsme realizovali projekt nanoSKOP, putovní výstavu instalovanou v Praze v galerii současného umění DOX, v galerii Makromolekulární chemie AV a v pražském Metru a v nově otevřené budově Fakultě chemicko technologické Univerzity Pardubice, která v tomto roce získala cenu Grand price architektů. Projekt GAMA na fakultě je volným pokračováním Galerie Mázhauz Pardubice, která svojí dramaturgie v prostorách magistrátu v roce 2008 skončila. Od roku 2009 pokračujeme ve foyer fakulty a v kampusu univerzity kde realizujeme autorské výstavy a souběžně vytváříme na ploše 3 500, trvalou expozici nanoSKOP / REDUX. s dramaturgií věda & umění s doprovodným programem přednášek Pecha Kucha, workschopů s vědecko uměleckou animací pro školy, komentovaných prohlídek, seminářů, rezidenčních pobytů a festivalů.

Pro spojování vědy, umění a filozofie v minimalistické architektuře FCht UPa budově z lítého betonu a skla to najednou začalo dávat smysl, pracovat s jazykem (chemie, fyziky, matematiky ) přírodních jevů a vytvářet postupně v prostoru fakulty nová díla reagující na tento prostor a spolupracující s vědci z jednotlivých kateder. Prostor, obsah, forma a samotné umělecké dílo se zde spojilo v jedno. Umělecká díla realizovaná v rámci rezidenčních pobytů v industriálních lokalitách nebo v laboratořích fakulty vyrůstají zevnitř z neviditelných procesů a vztahů chemických, fyzikálních, matematických a umělecky je interpretují jednak v samotném díle a taktéž interdisciplinární textovou instalací, která doplňuje všechny autorské výstavy.

Výstavy proměňují v reálném čase atmosféru fakulty a stávají se každodenní součástí běžného života univerzity a nepřímo/mentálně propojují univerzitu s městem. Přivádí na univerzitu nové návštěvníky, občany Pardubic.

Výstavní prostory:

Uskupení TESLA našla zázemí na Fakulty chemicko- technologické Univerzity Pardubice Struktura architektonického řešení fakulty vytváří samostatné výstavní prostory – paralelní „minigalerie“. Prostor je velkým hřištěm pro diváka, návštěvník se tu toulá na ploše 3500 m2, každý si tu musí volit vlastní cestu, a sám si vybírat sled vystavených exponátů a interdisciplinárních textových instalací.

Strohost minimalistická estetika, vybízí umělce k hledání skrytých možností jak umělecky využít interiér i exteriér budovy. Výstavní záměr je neustálýmj hledáním a nacházím nových souvislostí a iniciuje nové stavy, situace, událostí dané dualitou provozu tohoto prostoru. Prostranství kampusu technické univerzity a vestibul Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Dílo se stává součástí každodenního života univerzity.

Kurátorské týmy:galerie nemá stálého kurátora pracuje týmově Prokopová, Vítková, Bouček, Vomáčka, Humhal, Prokůpek atd.

Výstavní aktivity GAMA ve foyer a kampusu Univerzity:

Autorské výstavy:

Jan Dudešek – sochař, Čestmír Suška – AVU, sochař, VŠ pedagog, Adolf Lachman – AVU, malíř, Ladislav Plíhal – FaVU, sochař, Lucie Farářová – FaVU, malíř, Jakub Rafael – FaVU, grafik, Stanislav E. Brabenec – AVU, sochař, Irena Jůzová – AVU, nová média, instalace, VŠ pedagog, Miroslav Hoza – fotograf, Pavel Kopřiva –AVU, nová média,VŠ pedagog, Petr Korunka – VŠUP, ilustrace, kresba, Linda Čihařová – VŠUP, nová média, Pavel Korbička – AVU, sochař, VŠ pedagog, Vladana Hajnová – AVU, grafika, Kurt Gebauer – VŠUP, sochař, VŠ pedagog, Pavel Moško – fotograf, Jaroslav Jebavý – malíř, Alexandra Prokopová – VŠCHT, site specific, Jan Nálepa – VŠUP, nová média, Pavel Doskočil – AVU, sochař, VŠ pedagog

Souborné výstavy :

2011 – Sci-Fi x komiks, fantastické příběhy z revue AARGH 11 českých a zahraničních kreslířů komiksů

2012 – Immersion in the Science Worlds through the Arts – dotodokument – součást cyklu výstav v rámci mezinárodního projektu ISWA, realizovaných v Praze, Grenoblu, Římě, Exeteru, Pardubicích

Expozice:

2009 – 2013 – dlouhodobá expozice má zastoupení děl z autorských výstav a interdisciplinární instalace k vystaveným dílům.

Doprovodné programy:

 • Workshopy vědecko umělecké animace
 • Komentované prohlídky
 • Rezidenční pobyty
 • Festival UTesla

2009 – výstavní projekt nanoSKOP:

 • výstavní projekt nanoSKOP zakončil cyklus výstav na Fakultě chemicko technologická Univerzity Pardubice, které se též realizovali v Galerii současného umění DOX, Galerii Makromolekulárního ústavu AV a pražském Metru.

2011- výstavní projekt – UTBOX / ISWA:

 • Nová scéna Národního divadla, Praha, AV ČR, Praha.
 • Exploze 2008
 • NanoSCOPE 2009
 • Výstavní projekt GAMA
 • Science Gallery GAMA – rezidence
 •