Výstavní projekt GAMA

Výstavní projekt realizovaný na Fakultě chemicko technologické Univerzity Pardubice nabízí čistou minimalistickou atmosféru  výstavního prostoru s velkoplošnými skly a stěnami z litého betonu o ploše 3 500 m2.  Výstavní prostor je veřejným prostorem fakulty, která je nřístupný veřejnosti od pondělí do pátku od  8:00 do 19:00 (po předchozím objednání i  v sobotu a neděli).

Cílem výstavního projektu  GAMA je prezentovat umělecké realizace ve veřejném prostoru – být s uměleckým dílem co nejblíže divákovi tak aby se současné umění stalo součástí každodenního života.  Intervence ve veřejném prostoru fakulty skrze každodenní přítomnosti uměleckých exponátů přináší  nový vztah. reakce, interakce, otázky, ohlasy, jiskření a potýkání se. K výstavnímu  prostoru přistupujeme tak, aby se stal  velkým hřištěm pro diváka, návštěvník se na fakultě toulá na ploše stovek m2, každý si tu musí volit vlastní cestu, a sám si vybírat sled vystavených exponátů s doprovodnými unikátními interdisciplinárními textovými instalacemi, které připravuje tým umělců, vědců a filozofů. Texty zprostředkovávají umělecké dílo a návštěvník je konfrontován s odborným pohledem, myšlením, jazykem i procesem poznávání na rozhraní vědy&umění&filozofie a je platformou pro Třetí kulturu. Umístění děl v expozici nanoSKOP / REDUX jsme se záměrně zaměřili na skytá místa, kde divák hledá v labyrintu fakulty s plánkem v ruce vystavená díla, např. vystavené velkoplošné bloky obrazů J. Jebavého a Č. Sušky objekt KOULE spolu vytváří velmi intenzivní,  nepřehlédnutelnou interakci s venkovním prostorem kampusu, která přitahuje kolem jdoucí veřejnost. Sem patří  i Plavkyně Kurta Gebauera v únikovém průchodu fakulty, světelná instalace Pavla Korbičky umístěná v setmělém koutě laboratoří anorganické chemie. V exteriéru kampusu pak najdete nanoTUBY  Č. Sušky a Hlavy K. Gebauera.

Dramaturgie výstavního projektu GAMA stavý na výběru umělců, kteří mají zájem o  práci s jevy a novinkami z oblasti přírodovědných oborů. Pro ně tým UTesla připravuje přednášky, semináře, pobyty v laboratořích, konzultace s vědci, dále zabezpečuje odborné i technické zázemí v laboratořích, poloprovozech včetně práce na měřeních přístrojíc jednak na fakultě a také ve vývojové dílně/labu v K104 v Pardubicích na Starém městě.

  •