Ročník 2019 se ponese v duchu „CHANGE & TRANSFORMATION“

„CHANGE & TRANSFORMATION“  je stav naší doby i její „tekutá“ podstata.   Její umělecká reflexe může být zároveň často šokující a nebo humorně hravá.  Umožňuje nám vznášet otázky a kriticky reflektovat probíhající změny (v) nás a kolem nás. 

Koncept „CHANGE & TRANSFORMATION“ si klade za cíl postupně přinášet reflexi uplynulé dekády v rovinách umělecké, sociokulturní, politické, technologické  i globální změny a její odraz v proměnách tvorby klíčových autorů galerie GAMA jako je J. Nepraš, J.Nálepa, Č.Suška, L.Čihařová, K.Gebauer, M. Cais, A.Lachman, Z. Daněk, P. Korbička, L.Klokočková, P. Kopřiva, F.Díaz, J.Jebavý, V. Doutlíková aj.  se kterými jsme v roce 2009 otevírali projekt GAMA v prostorách nové budovy fakulty Chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Výstavy profesionálních umělců již tradičně obohatí tvůrčí spolupráce s vědci s přesahem mezi vědou a uměmím. V letošním roce jsme ke spolupráci oslovili předního polského astrofyzika a zároveň umělce Macieje Zapiora z Astronomického Ústavu AV ČR, který pracuje s novou fotografickou technikou na pomezí vědy a umění – Solarografií.

V letošním roce se spolu s ním můžete těšit na výstavy

Zděňka Daňka – Burianovské Abstrakce

Lindy Čihařové  – Osídlená abstrakce 

Adolfa Lachman – Parobot a Samorost 

a soubornou výstavu dalších umělců z více než desetiletého portfolia Kunsthalle GAMA.

Výstavy tradičně doprovodí série workshopů a kometovaných prohlídek pro školy i zájemce z řad veřejnosti (skupiny alespoň 10 osob) na které se můžete objednávat na 775104441 a sasaprokop@seznam.cz.

 

 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz