Současné umění postupně osídlí industriální prostor JHV Engineering / Technecium a Fakultu elektrotechniky a informatiky UPa

Na říjen a listopad 2020 připravujeme sérii otevřených víkendových ART workshopů a hackathonů / robotických plenérů propojujících moderní technologie a současné umění v podání špičkových autorů jako je Linda Čihařová a Pavel Kopřiva a jejich VŠ studentů. Výstupy těchto dílen postupně osídlí veřejný prostor současného industriálního prostoru Průmyslu 4.0 JHV Engineering / Technecium a Fakuty elektrotechniky a informatiky University Pardubice.

5.9.2020 aktuální spojení současného umění a technologií Průmyslu 4.0 v díle „neznámého autora“.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz