Aktualizace výstavy Tenzegritů Vladimíra Vondrejse

Pro bližší informace o tvorbě autora přejděte na tento dokument:

ITI_Vladimír Vondrejs

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz