Partnertsví a spolupráce

Kunsthalle GAMA finančně podporují: 
Ministerstvo kultury ČR

Statutární město Pardubice

Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy ČR

Explosia a.s.

Kunsthalle GAMA spolupracuje s:
Fakultou chemicko-technologickou University Pardubice

Fakultou elektrotechniky a Informatiky University Pardubice

JHV Enginering s.r.o. 

Explosia a.s.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz