Výstavy

V roce 2022 pokračujeme v tématu „VLNA ZA VLNOU“

Vlnění je mnohovrstevnatým metaforickým odkazem i klíčem k porozumění jednotlivým fenoménům, které formují naši aktuální realitu jejíž kritickou reflexi v rovinách umění, vědy a techniky i společnosti . Vlnění chápeme filosoficky jako střídání různých názorových rovin při spojování techniky a umění. Vlnění chápeme sociologicky jako střídání přístupů různých generací tvůrců. Vlněn chápeme jako fundamentální princip živé a neživé  přírody. Hledáme vyváženou amplitudu mezi pozitivním a negativním, mezi konstrukcí a dekonstrukcí, mezi uměním a vědou a přístupy různých generací. VLNA ZA VLNOU 2022 akcentuje střídání různých generací a jejich reflexi prostor a témat spojených s novými technologiemi a zázemím FEI UPA a JHV Engineering.

V rámci výstavního projektu GAMA 2022 plánujeme postupně realizovat výstavy: 

Souborná výstava – FEI@VŠCHT

Souborná výstava – Drive-Thru Art Gallery 

Pavel Kopřiva jeho studenti UJEP –  „Vlna za Vlnou“

Petr Korbička a jeho studenti FAVU – „Vlna za Vlnou“

Výstavy tradičně doprovází série workshopů a komentovaných prohlídek pro školy i zájemce z řad veřejnosti (skupiny alespoň 10 osob) na které je možné se objednávat na tel: 775104441 nebo emailu: sasaprokop@seznam.cz.

Rok 2021 přináší nové téma „VLNA ZA VLNOU“

Vlnění je mnohovrstevnatým metaforickým odkazem i klíčem k porozumění jednotlivým fenoménům, které formují naši aktuální realitu jejíž kritickou reflexi v rovinách umění, vědy a techniky i společnosti. Vlnění chápeme filosoficky jako střídání různých názorových rovin při spojování techniky a umění. Vlnění chápeme sociologicky jako střídání přístupů různých generací tvůrců. Vlněn chápeme jako fundamentální princip živé a neživé  přírody. VLNA ZA VLNOU 2021 je světlo, zvuk a média v umění. Hledáme vyváženou amplitudu mezi pozitivním a negativním, mezi konstrukcí a dekonstrukcí, mezi vlnami COVIDu, uměním a vědou.

V rámci výstavního projektu GAMA 2021postupně realizujeme autorské výstavy: 

Pavel Kopřiva – Umělcova VĚDA

Jan Nálepa – Barcode / Čárový kód

Daniel Harvan – Masky  

Výstavy tradičně doprovází série workshopů a komentovaných prohlídek pro školy i zájemce z řad veřejnosti (skupiny alespoň 10 osob) na které je možné se objednávat na tel: 775104441 nebo emailu: sasaprokop@seznam.cz.

Rok 2020 reaguje na aktuální COVID19

Dramaturgicky navazujeme kurátorská koncepce na předchozí ročníky výstavního projektu GAMA. Skrze krizi COVID-19 a z ní vyplývající potřebu přehodnotit zavedené aktivity, formy, témata a do jisté míry i cíle výstavního projektu získala loňská dramaturgie „Change & Transformation“ mimořádně aktuální obsah a nový význam. Rok 2020 je pro Kunsthalle GAMA transformativní také tím, že přechází do nových prostor včetně nového technického zázemí a možností na FEI UPA a JHV Engineering.

V rámci výstavního projektu GAMA 2020 / COVID19 jsme realizovali autorské výstavy: 

Veronika Doutlíková – Návody / COVID 19

Pavel Kopřiva Desinfekce 

Jan Nálepa – Sick Fujara 

Výstavy tradičně doprovází série workshopů a komentovaných prohlídek pro školy i zájemce z řad veřejnosti (skupiny alespoň 10 osob) na které je možné se objednávat na tel: 775104441 nebo emailu: sasaprokop@seznam.cz.

Rok 2019 přináší téma „CHANGE & TRANSFORMATION“

„CHANGE & TRANSFORMATION“  je stav naší doby i její „tekutá“ podstata.   Její umělecká reflexe může být zároveň často šokující a nebo humorně hravá.  Umožňuje nám vznášet otázky a kriticky reflektovat probíhající změny (v) nás a kolem nás.

Koncept „CHANGE & TRANSFORMATION“ si klade za cíl postupně přinášet reflexi uplynulé dekády v rovinách umělecké, sociokulturní, politické, technologické  i globální změny a její odraz v proměnách tvorby klíčových autorů galerie GAMA jako je J. Nepraš, J.Nálepa, Č.Suška, L.Čihařová, K.Gebauer, M. Cais, A.Lachman, Z. Daněk, P. Korbička, L.Klokočková, P. Kopřiva, F.Díaz, J.Jebavý, V. Doutlíková aj.  se kterými jsme v roce 2009 otevírali projekt GAMA v prostorách nové budovy fakulty Chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

V rámci výstavního projektu GAMA 2019 jsme veřejnosti postupně otevřeli autorské výstavy: 

Zděňka Daňka – Burianovské Abstrakce

Lindy Čihařové  – Osídlená abstrakce 

Adolfa Lachman – Parobot a Samorost 

a soubornou výstavu Change & Transformation 10+, která přinášejícívýběr umělců z více než desetiletého portfolia Kunsthalle GAMA.

Výstavy profesionálních umělců obohacuje tvůrčí spolupráce s vědci s přesahem mezi vědou a uměmím. V roce 2019 jsme ke spolupráci přizvali předního polského astrofyzika a zároveň umělce Macieje Zapiora z Astronomického Ústavu AV ČR, který pracuje s novou fotografickou technikou na pomezí vědy a umění Solarografie, jež také představil v rámci stejnojmenné výstavy a doprovodných workshopů.

Výstavy tradičně doprovází série workshopů a kometonvaných prohlídek pro školy i zájemce z řad veřejnosti (skupiny alespoň 10 osob) na které je možné se objednávat na tel: 775104441 nebo emailu: sasaprokop@seznam.cz.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz