Výstavy

Rok 2019 přináší téma „CHANGE & TRANSFORMATION“

„CHANGE & TRANSFORMATION“  je stav naší doby i její „tekutá“ podstata.   Její umělecká reflexe může být zároveň často šokující a nebo humorně hravá.  Umožňuje nám vznášet otázky a kriticky reflektovat probíhající změny (v) nás a kolem nás.

Koncept „CHANGE & TRANSFORMATION“ si klade za cíl postupně přinášet reflexi uplynulé dekády v rovinách umělecké, sociokulturní, politické, technologické  i globální změny a její odraz v proměnách tvorby klíčových autorů galerie GAMA jako je J. Nepraš, J.Nálepa, Č.Suška, L.Čihařová, K.Gebauer, M. Cais, A.Lachman, Z. Daněk, P. Korbička, L.Klokočková, P. Kopřiva, F.Díaz, J.Jebavý, V. Doutlíková aj.  se kterými jsme v roce 2009 otevírali projekt GAMA v prostorách nové budovy fakulty Chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

V rámci výstavního projektu GAMA 2019 jsme veřejnosti postupně otevřeli autorské výstavy: 

Zděňka Daňka – Burianovské Abstrakce

Lindy Čihařové  – Osídlená abstrakce 

Adolfa Lachman – Parobot a Samorost 

a soubornou výstavu Change & Transformation 10+, která přinášejícívýběr umělců z více než desetiletého portfolia Kunsthalle GAMA.

Výstavy profesionálních umělců obohacuje tvůrčí spolupráce s vědci s přesahem mezi vědou a uměmím. V roce 2019 jsme ke spolupráci přizvali předního polského astrofyzika a zároveň umělce Macieje Zapiora z Astronomického Ústavu AV ČR, který pracuje s novou fotografickou technikou na pomezí vědy a umění Solarografie, jež také představil v rámci stejnojmenné výstavy a doprovodných workshopů.

Výstavy tradičně doprovází série workshopů a kometovaných prohlídek pro školy i zájemce z řad veřejnosti (skupiny alespoň 10 osob) na které je možné se objednávat na tel: 775104441 nebo emailu: sasaprokop@seznam.cz.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz