30.10.2019 Otevíráme výstavu Lindy Čihařové – Osídlená Abstrakce

Uskupení TESLA Vás srdečně zve na soubornou výstavu Lindy Čihařové  Osídlená Abstrakce na Fakultě chemicko technologické University Pardubice. Podrobnosti o výstavě a doprovodných akcích naleznete na přiložené pozvánce.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz