Připravujeme výstavu FEI@VŠCHT Pardubice

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (FEI UPA) chystáme od 21. února 2022 výstavu FEI@VŠCHT. Soubor unikátních fotografií z mezinárodního symposia věnovaný bývalé budově VŠCHT Pardubice (ve které nyní sídlí FEI UPA) mapuje originálním způsobem počátky pardubického vysokého školství a s ní i specifika chemické industrie.OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz