V roce 2022 pro Vás v Kunsthalle GAMA připravujeme

V roce 2022 pokračujeme v tématu „VLNA ZA VLNOU“. Vlnění je pro nás mnohovrstevnatým metaforickým odkazem i klíčem k porozumění jednotlivým fenoménům, které formují naši aktuální realitu jejíž kritickou reflexi v rovinách umění, vědy a techniky i společnosti . Vlnění chápeme filosoficky jako střídání různých názorových rovin při spojování techniky a umění. Vlnění chápeme sociologicky jako střídání přístupů různých generací tvůrců. Vlněn chápeme jako fundamentální princip živé a neživé  přírody. Hledáme vyváženou amplitudu mezi pozitivním a negativním, mezi konstrukcí a dekonstrukcí, mezi uměním a vědou a přístupy různých generací. VLNA ZA VLNOU 2022 akcentuje střídání různých generací a jejich reflexi prostor a témat spojených s novými technologiemi a zázemím FEI UPA a JHV Engineering.

V roce 2022 budeme postupně realizovat výstavy: 

Souborná výstava – FEI@VŠCHT

Souborná výstava – Drive-Thru Art Gallery 

Pavel Kopřiva jeho studenti UJEP –  Vlna za Vlnou 2

Petr Korbička a jeho studenti FAVU – Vlna za Vlnou 3

Výstavy tradičně doprovází série workshopů a komentovaných prohlídek pro školy i zájemce z řad veřejnosti (skupiny alespoň 10 osob) na které je možné se objednávat na tel: 775104441 nebo emailu: sasaprokop@seznam.cz.

Kunsthalle GAMA nově najdete na adrese:

Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice (FEI UPA), nám. Čs. legií 565, 530 02 Pardubice 

Otevírací doba:  pondělí – pátek od  8:00 – 18:00. 

Vstup volný. Nutno se přihlásit na recepci.

Areál Technecium a JHV Engineering, Nádražní 641, Pardubice

Otevírací doba:  pondělí – pátek od  8:00 – 16:00 nebo po předchozí domluvě i v jiný čas.

Vstup volný. Návštěvu prostor Technecia nutno předem ohlásit na tel.775104441

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ USKUPENÍ TESLA Z. S.

Kostelní 104
530 02 Pardubice

Česká republika
IČO: 26579693

KONTAKTY

A. Prokop – 774 143 458; prokop.alex@gmail.com

A. Prokopová – 775 104 441; sasaprokop@seznam.cz